• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Samorząd wspiera organizacje pozarządowe

Samorząd wspiera organizacje pozarządowe

3 Lutego 2023

273 tysiące złotych z budżetu miasta trafi do klubów i stowarzyszeń na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w obszarze sportu, turystyki i rekreacji, dziesięć ofert zostało zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w roku 2023.

Wszystkie oferty były przedmiotem obrad Komisji konkursowej, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, zarekomendowała Prezydentowi Miasta listę podmiotów wraz z propozycją kwot wsparcia.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów nr 72/BWP/2023 z dnia 02.02.2023 r. wybrano następujące projekty związane z prowadzeniem szkoleń dla dzieci i młodzieży:

 

Lp.

Nazwa i adres organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne

 

Kwota (zł)

1.

Klub Karate Kyokushin Knurów

 

Karate Kyokushin

5.000,00

2.

Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia” Knurów

Piłka nożna

55.000,00

3.

Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Akademia Piłki Nożnej Knurów

Piłka nożna

46.000,00

4.

Ognisko TKKF „Szczygłowice” Knurów

Piłka siatkowa i nauka pływania

45.000,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy „Eugen” Knurów

Sporty siłowe

30.000,00

6.

Bokserski Klub Sportowy „Concordia”

Knurów

Pięściarstwo

26.000,00

7.

Klub Sportowy Spartan Knurów

 

Kickboxing

28.000,00

8.

Uczniowski Klub Sportowy 6 Polho Czuchów

Piłka ręczna

4.000,00

9.

Stowarzyszenie Fight Club Knurów

 

Kickboxing

27.000,00

10.

Klub Biegacza Orły Knurów

 

Rekreacja biegowa

4.000,00

11.

Stowarzyszenie Cała Naprzód Gliwice

 

Koszykówka

3.000,00

 

Równolegle tego samego dnia rozstrzygnięto kolejny konkurs dla organizacji pozarządowych z Knurowa, tym razem w obszarze polityki społecznej.

Komisja konkursowa zweryfikowała wnioski jakie wpłynęły do Urzędu Miasta, które spełniły wymagania określone w regulaminie konkursowym.

W konsekwencji przyznano kwotę 149 tysięcy złotych na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów nr 73/BWP/2023 z dnia 02.02.2023 r.

W poniższej tabeli podano wykaz dotacji na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów w 2023 roku w zakresie polityki społecznej:

 

L.p.

Nazwa i adres organizacji pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji (zł)

1.

Klub Abstynentów „ Siódemka” Knurów

ul. Dworcowa 38 a

Praca profilaktyczno-rehabilitacyjna wśród osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych ich rodzin”

 

40.000,00

2.

Śląski Oddział Okręgowy PCK Katowice

ul. PCK 8

Organizacja działań opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży: „ Wakacje nadają rytm - półkolonie dla dzieci”.

 

25.000,00

 

3.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP

Katowice ul. Panewnicka 63

Organizacja działań opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży: „Świetlicowi tropiciele odnajdują bł E.Bojanowskiego śladów wiele- edycja 4”.

 

60.000,00

 

4.

Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” Gliwice

ul. Kościuszki 1c

Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami uzależnień; pt. „Bezpieczna przystań - Knurów”

 

10.000,00

 

5.

Z H P Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej Gliwice Al. Przyjaźni 9

Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Działalność drużyny harcerskiej w Knurowie ”

 

8.000,00

 

6.

Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami Na Rzecz Kotów Wolno żyjących Knurów ul. K. Wielkiego 1d/9

Realizacja działań proekologicznych pt. „Wszechstronna opieka nad wolno żyjącymi kotami”

 

6.000,00

Podobne wiadomości:

do góry