• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.5.2020 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.5.2020 z dnia 27.05.2021 r.

27 Maja 2021

OBWIESZCZENIE NR UA.6220.1.5.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 27.05.2021 r.

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2021r. poz. 247 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA KNURÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 27.05.2021r. została wydana decyzja nr UA.0050.1.016.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce - Leszczynach przy ul. Nowy Dwór na działkach o nr ewidencyjnych: 4678/364, 4679/364, 4680/364.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art.77 ust.1 ww. ustawy tj.: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25.03.2021r. znak: WOOŚ.4221.78.2020.MK1.2, postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 09.03.2021r. znak: GL.RZŚ.4360.44m.2020.KK3 oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z dnia 08.03.2021r. znak: ONS-ZNS.524.2020 można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 7.30÷15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, 7.30÷17.30 w środy i 7.30÷13.30 w piątki (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).

Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni (w terminie: 27 maja 2021 r. - 10 czerwca 2021r.) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-05-27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27.05.2021r._SKAN.pdf
ilość pobrań: 167
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27.05.2021r._SKAN.pdf 88.8KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry