• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Centrum Kultury w Knurowie wyróżnione w konkursie (..)

Centrum Kultury w Knurowie wyróżnione w konkursie "Konwersja cyfrowa Domów Kultury"

15 Lipca 2021

Centrum Kultury w Knurowie zostało docenione w konkursie "Konwersja cyfrowa Domów Kultury" zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowe Centrum Kultury.

Celem konkursu było wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.

Konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury. Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych. Centrum Kultury w Knurowie zajęło 80 miejsce z wnioskiem pod nazwą „Kultura w zasięgu - cyfrowe Centrum Kultury w Knurowie”, w efekcie czego uzyskali kwotę 119 300,- zł dotacji.

„Kultura w zasięgu - cyfrowe Centrum Kultury w Knurowie" to projekt, który umożliwia Centrum Kultury w Knurowie optymalną realizację celów statutowych, zarówno w trudnym czasie pandemii, jak i po jej zakończeniu. Inicjatywa pozwola pracownikom Centrum Kultury w Knurowie na podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań w społeczności lokalnej z wykorzystaniem nowych mediów. Efekty dostępne są dla działów instytucji: Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Kina Sceny KULTURY, Klubu Kultury Lokalnej "Sztukateria" i Tygodnika "Przegląd Lokalny", które dzięki otrzymanej dotacji mogą rozwinąć ofertę animacyjno-edukacyjną i sposób komunikacji tak, by dotrzeć do konkretnych grup odbiorców. Istotą inwestycji w rozwój zasobów kadrowych oraz zaplecza technicznego jest jak najszersze umożliwienie dostępu do propozycji programowych mieszkańcom, którzy z powodu m.in. pandemii odcięci są od możliwości współuczestnictwa w działaniach kulturalnych. Program przewiduje m.in. zakres szkoleń z wyżej wymienionych obszarów, zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz licencji.

grafika dotycząca konkursu

Podobne wiadomości:

do góry