• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Dofinansowanie dla Centrum Kultury na rozwój czytelnictwa

Dofinansowanie dla Centrum Kultury na rozwój czytelnictwa

18 Sierpnia 2021

Projekt Centrum Kultury pod nazwą „Akademia Danego Słowa - opowieść o zmianie społecznej za sprawą literatury” zajął 19 miejsce wśród 80 nadesłanych wniosków i otrzymał dofinansowanie w kwocie 121 200,00 zł w programie "BLISKO", stanowiącym element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

Realizacja projektu ma na celu:

  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek,
  • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa,
  • realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie.

Konkurs BLISKO - Biblioteka | Lokalność |Inicjatywy |Społeczność | Kooperacja | Oddolność - adresowany jest do bibliotek publicznych będących samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury oraz samorządowych instytucji kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców.

Kluczowe cele konkursu:

● włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych
w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa;

● nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako  lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną - przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku;

● podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek

Podobne wiadomości:

do góry