• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Miasto przekaże kolejne pieniądze dla społeczników

Miasto przekaże kolejne pieniądze dla społeczników

14 Kwietnia 2022

Kwota 23 200,- zł w ramach kolejnego konkursu ofert trafi do stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań i inicjatyw w zakresie polityki społecznej i organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym w 2022 roku.

W sumie 7 podmiotów działających na terenie Knurowa planujących realizację działań skierowanych do mieszkańców naszego miasta, otrzymało wsparcie. Są to takie organizacje jak Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Śląski Oddział Okręgowy PCK Katowice, Fundacja Gram Kibicuję Pomagam Knurów, Amatorski Klub Biegacza Knurów, Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia” Knurów, Miejskie Towarzystwo Sportowe Knurów, czy też OPZW Katowice Koło Nr 28 Knurów

Wśród dofinansowanych działań można wyszczególnić te o zasięgu lokalnym, a mianowicie: „Dorównaj Seniorom”, „Piknik międzypokoleniowy”, „Świadoma Pierwsza Pomoc”, a także o zasięgu ponadgminnym, to jest: „XXXI Bieg Młodości z okazji Dnia Dziecka”, „III Śląskie Mistrzostwa Skrzatów”, „Organizacja turnieju piłki nożnej im. Janusza Lisowskiego”, „Wędkarstwo - nauka, aktywny wypoczynek, współzawodnictwo sportowe”.

Wszystkie oferty przeszły weryfikację pod względem formalnym oraz zgodności z regulaminem konkursu, po czym specjalny zespół merytoryczny składający się z pracowników Urzędu Miasta Knurów i przedstawicieli organizacji pozarządowych po dokonaniu wnikliwej oceny nadesłanych projektów przedstawił propozycję listy beneficjentów wraz z kwotą dofinansowania do akceptacji Prezydentowi Miasta.

Lista podmiotów wybranych do dofinansowania zatwierdzona została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Knurów Nr 147/BWP/2022 z dnia 13.04.2022r.

Warto zaznaczyć, że nie jest to jedyne dofinansowanie ze strony Gminy na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz kluby i stowarzyszenia, gdyż w tym roku wydatkowano ze środków Budżetu Miasta kwotę 512 000,00 zł na wsparcie projektów z zakresu polityki społecznej, sportu, działań aktywizujących mieszkańców oraz szkolenia dzieci i młodzieży.

Podobne wiadomości:

do góry