• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

20 Stycznia 2022

Kwotę 119 000 złotych przeznaczono w tegorocznym budżecie miasta na dofinansowanie zadań z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej oraz działań o charakterze kulturalnym i hobbystycznym.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2022 (Uchwała nr XLVI/579/2021 z dnia 17.11.2021r.) i obejmują:

 • prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością,
 • organizację działań proekologicznych,
 • organizację działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego ,
 • organizację działań aktywizujących mieszkańców,
 • organizację działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
 • promocję działalności artystycznej i sportowej osób z niepełnosprawnością,
 • edukację społeczną,
 • promocję działalności hobbystycznej,
 • organizację działań związanych z pomocą dla najuboższych mieszkańców.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 10 lutego 2022 roku, a kończy nie później niż do 15 grudnia 2022 roku.

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 11 lutego 2022 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta)

Zarządzenie Nr 20/ BWP/2022 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 19.01.2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku na terenie Gminy Knurów.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: NEWS
docx 2021-01-07 Wzór oferty 2019_1.docx
ilość pobrań: 232
Wzór oferty 2019_1.docx 18.84KB -

Podobne wiadomości:

do góry