• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.2.2021 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.2.2021 z dnia 01.07.2021 r.

1 Lipca 2021

OBWIESZCZENIE NR UA.6721.2.2.2021
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 1 lipca 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka - ETAP II przyjętego uchwałą Nr XLVI/614/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1, w nawiązaniu do art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021 poz. 741 ze zm.)

zawiadamiam o podjęciu:

• uchwały Nr XXXVIII/470/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka - ETAP II

Zmiana dotyczy treści § 4 ust. 2 pkt 2 litera f. Załącznik Nr 1 (graficzny) do uchwały Nr XLVI/614/18 RM Knurów pozostaje bez zmian.
W odpowiedzi na pojawiające się potrzeby lokalnej społeczności, zasadne jest dopuszczenie budowy miejsc parkingowych na obszarze o symbolu planu Z17.3ZP.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu w terminie do dnia 23 lipca 2021 r. (włącznie):
pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ua@knurow.pl lub um@knurow.pl oraz za pomocą platformy ePUAP. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

ZAŁĄCZNIK do obwieszczenia - uchwała Nr XXXVIII/470/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka - ETAP II

Z up. Prezydenta
Piotr Surówka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-07-01 Obwieszczenie PM 01_07_2021
ilość pobrań: 313
Obwieszczenie PM 01_07_2021 114.24KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uchwała RM XXXVIII/470/2021
ilość pobrań: 276
Uchwała RM XXXVIII/470/2021 197.93KB zobacz
pdf 2021-07-01 Uzasadnienie do Uchwały
ilość pobrań: 250
Uzasadnienie do Uchwały 105.93KB zobacz
tif 2021-07-01 Granica opracowania
ilość pobrań: 117
Granica opracowania 0.98MB -

Podobne wiadomości:

do góry