• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2021 z (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2021 z dnia 21.09.2021 r. Art. 85 OOŚ

21 Września 2021

OBWIESZCZENIE NR UA.6220.1.2.2021
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 21.09.2021 r.

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA KNURÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 20.09.2021r. została wydana decyzja nr UA.0050.1.025.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/ Gierałtowice / Beksza / Konopnickiej / Korfantego / Dział Stacji i Sieci Gazowych / Przebudowa” planowanego do realizacji na terenie gminy Gierałtowice.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art.64 ust.1 pkt 1) i 4) ww. ustawy tj.: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29.07.2021r. znak: WOOŚ.4220.437.2021.MP.1 oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 22.07.2021r. znak: GLZZŚ.1.435.111.2021.MS można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 7.30÷15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, 7.30÷17.30 w środy i 7.30÷13.30 w piątki (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).

Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni od 21.09.2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Skan ww. Obwieszczenia dostępny jest poniżej

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2021-09-21 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów
ilość pobrań: 280
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów 107.73KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry