• język migowy
 • BIP
 • EU

Przebudowa ul. Dr. Floriana Ogana

Informacja o projekcie

Przedmiotowa inwestycja - ul. Ogana i ul. łączącej ul. Floriana i Ogana - łącznika obejmowała:

 • jezdnię ul. dr Ogana jednokierunkową o nawierzchni bitumicznej
 • jezdnię łącznika dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej
 • budowę zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki kamiennej wraz z peronem oraz wiatę przystankową,
 • chodniki o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym/grafitowym,
 • wykonanie na przejściach dla pieszych nawierzchni z kostki integracyjnej,
 • wykonanie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej w kolorze czerwonym,
 • zjazdy do przedszkola oraz na teren szpitala o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym,
 • wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowy z pasami podziału w kolorze szarym oraz z betonowych płyt ażurowych.
 • wykonanie dróg manewrowych o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym dostosowanie sytuacyjne i wysokościowe istniejących elementów zagospodarowania do nowej drogi, w miejscach włączeń do istn. dróg w wzdłuż istn. krawędzi wykonanie nowej nawierzchnię,
 • budowę nowego systemu odwodnienia,
 • budowę drenażu na długości zatoki autobusowej,
 • zabezpieczenie i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi poszczególnych dysponentów sieci,
 • budowę śmietnika,
 • montaż stojaka na rowery z zadaszeniem,
 • przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego.

Realizacja projektu przypadła na rok 2018.

Zrealizowane przedsięwzięcie miało na celu poprawę infrastruktury publicznej poprzez podniesienie jakości, bezpieczeństwa użytkowników oraz zwiększenie przepustowości drogi, co korzystnie wpływa na rozwój potencjału społeczno- gospodarczego Gminy Knurów, a tym samym również i Metropolii, jak również wspierać będzie rozwój metropolitalnego transportu zbiorowego.

Projekt realizowany był ze wsparciem Metropolitalnego Funduszu Solidarności
Wartość projektu:
2 423 466,56 zł

Dofinansowanie
1 000 000,00 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
1 423 466,56zł

Dokumentacja zdjęciowa z przebudowy ul. Dr. Floriana Ogana

do góry