• język migowy
  • BIP
  • EU

Przebudowy ul. Piłsudczyków II

Informacja o projekcie

Zakres projektu obejmował przebudowę ul. Piłsudczyków II w Knurowie, w tym:

  1. wykonanie nowej nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego o długości ok.331,0 m z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową,
  2. wykonanie nowej nawierzchni chodników z podbudową,
  3. wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z podbudową,
  4. budowę kanalizacji deszczowej, w tym:
  5. budowę oświetlenia ulicznego, w tym:
  6. regulacja wysokościowa nawierzchni istniejących miejsc postojowych z płyt ażurowych,
  7. oznakowanie organizacji ruchu,
  8. roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi, regulacja studzienek, odtworzenie nawierzchni i trawników uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót, wycinka zieleni itp.).

Realizacja projektu przypadła na rok 2018.

Zrealizowane przedsięwzięcie miało na celu poprawę infrastruktury publicznej poprzez podniesienie jakości, bezpieczeństwa użytkowników oraz zwiększenie przepustowości drogi, co korzystnie wpłynie na rozwój potencjału społeczno- gospodarczego Gminy Knurów, a tym samym również i Metropolii.

Projekt realizowany był ze wsparciem Metropolitalnego Funduszu Solidarności
Wartość projektu:
1 052 314,88 zł

Dofinansowanie
649 911,05 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
402 403,83 zł

Dokumentacja zdjęciowa przebudowy ul. Piłsudczyków II

do góry